Green school

Urbex fotografie

Het gebrek aan degelijk en betaalbaar onderwijs was de drijfveer achter het ontstaan van de school in 1862. De bisschoppelijke school bood lager- en het begin van het middelbaar onderwijs aan. In 1881 werd het herbouwt en in 1963 deed het gebouw enkel nog dienst voor de lagere school. Na een fusie met andere onderwijsinstellingen in 2012, werd het gebouw niet meer gebruikt en staat het sindsdien leeg.

 

Helaas is er in 2012 én 2018 brand gesticht in het gebouw, waardoor veel is verwoest en er nog weinig over blijft van de school.

Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints.